Suất ăn công nghiệp

cung cấp thực phẩm

thông tin liên hệ
Mr Định
Manager - 0988 255 794

đồ tươi sống

Thịt bò
Thịt bò
Thịt gà ta
Thịt gà ta
Thịt gà công nghiệp
Thịt gà công nghiệp
Thịt lợn
Thịt lợn
Thịt ngan
Thịt ngan